30 Nhân viên bán hàng + quản lý cửa hàng 

- Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Đà Nẵng, Hà Nội 
- Thời gian làm việc: Full time + part time 
- Chế độ lương thưởng #SIÊU_HẤP_DẪN .

Các bạn vui lòng nộp CV gồm: 
- Hình ảnh cá nhân
- Facebook 
- Thông tin cá nhân cơ bản 
- Giới thiệu bản thân, tại sao bạn lại chọn vị trí bán hàng DOLL EYES. 

★ Hồ sơ vui lòng gửi về với tiêu đề : Tên + thành phố bạn làm việc : seller.recruit@dolleyes.vn
★ DOLL EYES Mong sớm được gặp bạn